Nội dung mới nhất bởi hadang86

  1. H

    Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SpeedMaint

    Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SpeedMaint là phần mềm Tiên phong trên nền tảng Cloud, không phải cài đặt, dễ dàng tra cứu và kiểm tra mọi lúc mọi nơi. 100% ứng dụng công nghệ Cloud: giúp quản lý máy móc, thiết bị mọi lúc mọi nơi. Tích hợp trên cả Desktop và Mobile Phù hợp với tất cả các loại...
  2. H

    Phần mềm quản lý bảo trì SpeedMaint

    SpeedMaint Cloud CMMS là phần mềm quản lý bảo trì thiết bị máy móc cho doanh nghiệp, tiên phong trên nền tảng Điện toán đám mây. Lãnh đạo hay bộ phận ký thuật có thể dễ dàng quản lý toàn bộ máy móc mọi lúc mọi nơi, ngay trên website. - 100% ứng dụng công nghệ Cloud: giúp quản lý máy móc, thiết...
Top