Cách xử lý chất thải rắn thích hợp

hungk10

New member
Xác minh
#1
Chất thải rắn là một trong những loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, sinh hoạt… dưới dạng rắn. Để bảo vệ môi trường, toàn bộ chất thải rắn cần phải được thu gom, phân loại và xử lý theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy trình xử lý chất thải rắn.

Chất thải rắn là chất thải có mức độ ảnh hưởng cao nhất đối với môi trường. Nếu như không tuân thủ quy trình xử lý chất thải rắn khoa học thì đây chính là nguyên nhân khiến môi trường bị ô nhiễm, đe dọa đến sức khỏe con người.

Vì thế, toàn bộ quy trình xử lý chất thải rắn cần được thực hiện theo đúng quy chuẩn. Cụ thể:

① Bước 1: Phân loại chất thải rắn.

② Bước 2: Tiến hành thu gom.

③ Bước 3: Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung.

④ Bước 4: Xử lý chất thải.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FSyRmRrM2r-quy-trinh-xu-ly-chat-thai-ran-moi-nhat.jpg&hash=0143f20e82bd381f3e497d975c289a10
Quy trình xử lý chất thái rắn
Tùy từng loại chất thải mà có phương pháp xử lý chất thải rắn thích hợp. Chẳng hạn:

• Phương pháp đốt : phương pháp này chỉ áp dụng đối với những chất thải không thể xử lý bằng những phương pháp khác. Chất thải được đưa vào lò đốt và tiến hành xử lý. Lượng khí thoát ra khi đốt sẽ được làm sạch trước khi thải ra môi trường, phần tro xỉ sẽ được chôn lấp.

• Phương pháp chôn lấp : chất thải phải được chôn lấp ở khu vực có thiết kế riêng. Bãi chôn phải nằm cách xa khu dân cư, đảm bảo an toàn, đúng quy hoạch. Đặc biệt, phương pháp này đòi hỏi cần có sự kiểm soát quá trình phân hủy của chất thải rắn.
 
Top