Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SpeedMaint

hadang86

New member
#1
Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SpeedMaint là phần mềm Tiên phong trên nền tảng Cloud, không phải cài đặt, dễ dàng tra cứu và kiểm tra mọi lúc mọi nơi.
  • 100% ứng dụng công nghệ Cloud: giúp quản lý máy móc, thiết bị mọi lúc mọi nơi.
  • Tích hợp trên cả Desktop và Mobile
  • Phù hợp với tất cả các loại tài sản, máy móc, thiết bị ở mọi lĩnh vực
  • Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị
  • Quản lý lịch, kế hoạch bảo trì phòng ngừa chủ động
Công ty TNHH MTV phần mềm SpeedMaint
Miền Bắc: 091-482-8236
Miền Nam: 096-148-5665
 
Top