THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI
Lưu ý: Tài liệu Nhà đầu tư cần chuẩn bị được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp (TNHH Một thành viên, TNHH Hai thành viên, Cổ phần).

  1. Thành lập Công ty (“doanh nghiệp”)
Đối với cá nhân:
<= TÀI LIỆU YÊU CẦU =>
Đối với tổ chức:
Bản sao Passport của Nhà đầu tư
Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Chứng thư ngân hàng)
Hợp đồng địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Bản sao Giấy phép kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hợp đồng địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất
Ghi chú: Có thể thay báo cáo tài chính bằng số dư ngân hàng
Bản sao passport/Hộ chiếu của người đại diện vốn góp
Ghi chú: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

Góp vốn/mua cổ phần
Đối với cá nhân:
<= TÀI LIỆU YÊU CẦU =>
Đối với tổ chức:
Bản sao Passport của Nhà đầu tư
Bản sao Giấy phép kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao passport/Hộ chiếu của người đại diện vốn góp
Ghi chú: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

  1. Thành lập công ty liên doanh
<= TÀI LIỆU YÊU CẦU =>
Bản sao Giấy phép kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hợp đồng địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất
Ghi chú: Có thể thay báo cáo tài chính bằng số dư ngân hàng
Bản sao passport/Hộ chiếu của người đại diện vốn góp
Ghi chú: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.
PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH
Thành lập công ty (“doanh nghiệp”) – Hình thức ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

(áp dụng cho những lĩnh vực theo cam kết WTO)
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐẦU TƯ
LĨNH VỰC KINH DOANH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN
Sản xuất
2.200 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại
1.500 USD
25 ngày làm việc​
Dịch vụ
1.000 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại
2.200 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại – Dịch vụ
1.500 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ
2.500 USD
35 ngày làm việc
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẦU TƯ
Sản xuất
2.500 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại
1.800 USD
25 ngày làm việc​
Dịch vụ
1.300 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại
2.500 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại – Dịch vụ
1.800 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ
2.800 USD
35 ngày làm việc
KẾT QUẢ BÀN GIAO
Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Dấu tròn pháp nhân
Thiết bị khai thuế (Token)
Tài liệu khai báo thuế ban đầu
Mở tất cả tài khoản doanh nghiệp
Bảng hiệu công ty
300 số hóa đơn điện tử (Hóa đơn GTGT)
Lưu ý: Phí dịch vụ trên đã bao gồm:​
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Lệ phí đóng thuế Môn bài
Xuất Hóa đơn GTGT
Tài liệu dịch thuật công chứng
Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.​


Góp vốn/mua cổ phần
(áp dụng cho những lĩnh vực theo cam kết WTO)
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
LĨNH VỰC KINH DOANH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN

Áp dụng tất cả các lĩnh vực
400 USD
25 ngày làm việc
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
Áp dụng tất cả các lĩnh vực
500 USD
25 ngày làm việc​
Lưu ý: Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí cấp phép, phí dịch thuật tài liệu
KẾT QUẢ BÀN GIAO
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản chấp thuận góp vốn/mua lại phần vốn góp
Lưu ý: Phí dịch vụ trên đã bao gồm:​
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Tài liệu dịch thuật công chứng
Xuất Hóa đơn GTGT

Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.


Thành lập công ty liên doanh

LĨNH VỰC KINH DOANH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN
Sản xuất
4.000 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại
2.500 USD
25 ngày làm việc​
Dịch vụ
2.500 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại
4.000 USD
35 ngày làm việc​
Thương mại – Dịch vụ
3.000 USD
25 ngày làm việc​
Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ
4.500 USD
35 ngày làm việc
KẾT QUẢ BÀN GIAO
Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Dấu tròn pháp nhân
Thiết bị khai thuế (Token)
Tài liệu khai báo thuế ban đầu
Mở tất cả tài khoản doanh nghiệp
Bảng hiệu công ty
300 số hóa đơn điện tử (Hóa đơn GTGT)
Lưu ý: Phí dịch vụ trên đã bao gồm:​
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Lệ phí đóng thuế Môn bài
Tài liệu dịch sang tiếng nước ngoài theo yêu cầu
Tài liệu dịch thuật công chứng
Xuất hóa đơn GTGT

Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.​


Những việc Nhà đầu tư cần làm sau khi có giấy tờ pháp lý
STT
THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN
THỜI HẠN

1​
Mở tài khoản góp vốn
Trước 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2​
Thời hạn góp vốn
Trước 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4​
Đăng ký nộp thuế điện tử
Trước thời hạn phải nộp thuế Môn bài
5​
Nộp tờ khai môn bài và nộp thuế Môn bài
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động
Ví dụ: Ngày đăng ký hoạt động cũng là ngày được cấp giấy phép kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai là ngày cuối cùng của tháng được cấp phép.
6​
Chế độ báo cáo thuế, quyết toán theo định kỳ
Theo quy định về Thuế


QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Tiếp Nhận Thông Tin => Tư Vấn Trực Tuyến/Email/Điện Thoại/Trực Tiếp => Ký Hợp Đồng Dịch Vụ => Chuẩn Bị/Soạn Thảo Tất Cả Các Tài Liệu Theo Yêu Cầu => Thực Hiện Các Thủ Tục Với Cơ Quan Cấp Phép => Bàn Giao Kết Quả
 
Top